Prijzen
TOS AVOND en LOS VRIJ SPELEN
€ 5,00
5 rittenkaart
€ 17,50
10 rittenkaart
€ 35,00
Seizoen onbeperkt vrij spelen
€ 75,00
Seizoen onbeperkt vrij spelen + trainen
€ 100,00
Seizoen onbeperkt vrij spelen + trainen + toernooien
€ 125,00

Kom vrij spelen

NA 6 APRIL WORDT GEKEKEN OF ER IN MEI EEN AANBOD GEDAAN MAG EN KAN WORDEN. MEER INFO VOLGT HALVERWEGE APRIL.

Gezellig een balletje slaan, zonder een trainer. Het balgevoel houden tijdens de zomermaanden en gewoon sportief bezig zijn? Dat kan tijdens de vrije speel momenten van Beach Heerenveen!

De maandagavond is de vaste vrij speel avond van Beach Heerenveen en zijn alle velden vanaf 19:00 uur beschikbaar voor vrij spelen. Op dinsdag en woensdag zijn vanaf 20:00 velden beschikbaar voor vrij spelen, na de trainingsmomenten.

Elke vrijdagavond wordt er nu een TOS avond georganiseerd waar individueel en per team voor aangemeld kan worden en er onderling teams en niveaus worden gemaakt voor een toernooi. Hiervoor gelden de tarieven van het vrij spelen per persoon.

LAST MINUTE vrij spelen, op basis van het weer kan er last minute besloten worden de velden open te gooien, dit wordt gecommuniceerd via de apps en social media.

Kosten zijn per keer, per 5 of 10 keer of voor het gehele seizoen.

Aanmelden